Między Rzędami

BLOG SADOWNICZY

EKONOMIA ŚWIATOWE RYNKI WIŚNIE

Francja zakazuje importu wiśni i czereśni spoza UE – jak to zrobili?

Prognozowana i widoczna gołym okiem mniejsza produkcja owoców w Polsce już skutkuje wzmożonym importem. Sadownicy, którzy straty w plonach “nadrobili” by wyższymi cenami, obawiają się, że tak nie będzie. Importowana czereśnia zalewa rynki hurtowe i już kosztuje nawet 12 zł/kg. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może dojść do sytuacji, że producenci czereśni otrzymają za swoje rekordowo niskie plony stawki z urodzajnego roku. Jak się okazuje Francuzi potrafią chronić swoją produkcję wiśni i czereśni i znaleźli na to sposób.

 

 

Francja wprowadza zakaz importu  wiśni czereśni z krajów trzecich w związku z używaniem dimetoatu,  Jak czytamy we francuskim dzienniku ustaw: “Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. Zawieszające wprowadzanie, przywóz i wprowadzanie do obrotu we Francji świeżych wiśni (czereśni)produkowanych w kraju, w którym dopuszcza się stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetoat “ Zakaz będzie obowiązywał do kwietnia 2021 roku. Sadownicy w USA mogą dalej używać insektycydów na bazie tej substancji czynnej. Należy dodać, że ta substancja jest wycofana z użycia w Unii Europejskiej. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, że w krajach, z których obecnie importuje się czereśnie do Polski, ten środek jest nadal używany. Mowa tu przede wszystkim o Macedonii, Turcji, Mołdawii, Serbii, Bośni i Ukrainie. Można również przypuszczać, że Francuzi chcą ograniczyć import także z Bałkanów i Turcji. Z punktu widzenia polskich plantatorów może to być najprostszy sposób na ograniczenie importu, oraz ochronę własnej produkcji.

To jak we Francji dba się o rodzimy rynek rolny, może uchodzić dla nas za wzór. Polscy sadownicy często zachwycają się jednością i rozmachem z jakim protestują francuscy farmerzy. Ponadto warto wspomnieć o silnych związkach branżowych, które w przypadku krytycznych dla danej branży sytuacji nie boja się podjąć zdecydowanych i drastycznych środków. Jednak zanim dojdzie do strajków, często udaje się zażegnać wszelakie kryzysy przepisami. Tak też jest obecnie w przypadku wiśni i czereśni.

Komisja Europejska 26 czerwca 2019 r. zdecydowała o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

-Państwa członkowskie cofały zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dimetoat jako substancję czynną najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 roku. We Francji substancje tą, wycofano już w lutym 2016 roku.

Źródło: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820378&categorieLien=id

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *